In de aanloop naar het Havendebat Rotterdam onderzoekt Nieuwsblad Transport de omvang van de congestieproblemen in de Rotterdamse haven. Uw input is daarvoor van groot belang.


De congestieproblemen staan centraal in het aankomende Havendebat Rotterdam, dat op 7 december plaatsvindt in LantarenVenster. Met alle betrokken partijen wordt die ochtend gezamenlijk nagedacht en gedebatteerd over mogelijke oplossingen. Geen vingerwijzen, maar een constructief debat.

Wordt u geconfronteerd met gevolgen van de congestie? Meld het ons via deze enquête. Door het invullen van de vragenlijst helpt u ons een duidelijk beeld te vormen. De resultaten dienen als basis voor het Havendebat en worden die ochtend gepresenteerd. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd.

Namens de redactie van Nieuwsblad Transport: bedankt!

Meer informatie over het Havendebat Rotterdam vindt u hier.