Het Amsterdamse havenbedrijf wil de uitstoot van schepen aan banden leggen. Zo moeten investeringen in walstroom en LNG de cruiseschepen aan de kade 50% schoner maken.


Het gaat in het bijzonder om de uitstoot van stikstof (NOx), zwavel (SOx) en fijnstof. In 2030 moet die emissies met 50% zijn teruggedrongen ten opzichte van 2018, het jaar waarin de nulmeting plaatsvindt. Het Havenbedrijf Amsterdam gaat ervan uit dat in 2030 alle bezoekende zeeschepen milieuprestaties leveren die minimaal gelijk zijn aan de huidige, meest milieuvriendelijke schepen. Ook moet de geluidsoverlast en luchtvervuiling van dieselgeneratorgebruik op openbare ligplaatsen binnen de ring moeten in dat jaar vrijwel nul zijn.

Voor de aanleg van walstroom en LNG-bunkerfaciliteiten is tot 2021 10 miljoen euro uitgetrokken. Daarnaast zal de (vracht)scheepvaart middels extra kortingen voor schone schepen gestimuleerd worden om zelf ook maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld door te kiezen voor LNG-aandrijving.

Het Havenbedrijf benadrukt dat uit luchtmetingen van de GGD is gebleken dat de luchtkwaliteit in het havengebied ‘ruimschoots’ aan de Europese normen voldoet, maar dat extra maatregelen nodig zijn de haven toekomstbestendig te maken. Volgens havenmeester Marleen van de Kerkhof. geven de maatregelen de haven een ‘licence to operate’, en een ‘licence to grow’.