Noorwegen pleit voor een wereldwijd verbod op scheepsbrandstof die per 2020 niet aan de 0,5% zwavel eis voldoet. Dat moet de mogelijkheid op vals spelen uitsluiten.


De Noorse maritieme autoriteit Sjøfartsdirektoratet bevestigt tegenover Shippingwatch dat het aan een concreet voorstel werkt voor zo’n verbod. Die wil de instantie in februari presenteren aan de International Maritime Organization (IMO), die dit vervolgens internationaal bespreekbaar moet maken.

Het verbod moet het onmogelijk maken om vals te spelen in de naleving van nieuwe zwavelregelgeving die per 2020 ingaat. De IMO heeft beleid aangenomen dat per dat jaar de toegestane hoeveelheid zwavel in stookolie beperkt. Stookolie mag dan maximaal nog 0,5% zwavel bevatten, tegenover 3,5% nu.

Scheepseigenaren hebben drie mogelijkheden om aan die nieuwe regels te voldoen. Overstappen op LNG, een scrubber installeren of simpelweg de duurdere, laagzwavelige brandstof bunkeren. De meeste reders lijken voor die laatste optie te kiezen omdat die optie geen grote investeringen vereist van de krap bij kas zittende bedrijfstak.

Gevreesd wordt dat sommige bedrijven vals zullen spelen en op internationale wateren gewoon de goedkope zware stookolie blijven verbranden. Het ontbreekt volgens de Sjøfartsdirektoratet namelijk aan goede oplossingen om schepen in deze wateren te monitoren. Een verbod op het aan boord hebben van niet-conforme brandstoffen kan dat veranderen. Als een brandstof niet mag worden gebruikt, is er ook geen reden om het aan boord te hebben, stelt de organisatie. Dat geeft ruimte om sancties op te leggen.

Het brandstofverbod zal overigens alleen gelden voor schepen die geen scrubber aan boord hebben of een vrijstelling hebben vanwege gebrekkige beschikbaarheid van conforme brandstof in een bepaald vaargebied. Ook geldt het verbod specifiek voor het gebruik als bunkerbrandstof. De brandstof mag nog wel als lading worden vervoerd.

De NGO Transport & Environment steunt een dergelijk verbod en ook de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is vóór.