Dat staat in het regeerakkoord dat de partijen gisteren hebben gepresenteerd. ‘De Nederlandse zeehavens zijn verplicht om vennootschapsbelasting te betalen. Tegelijkertijd investeren ze in publieke infrastructuur die in omringende landen door de overheid wordt aangelegd’, schrijven de partijen. Daarom moet ‘een herbezinning op de kostentoerekening van infrastructuur ervoor zorgen dat de Nederlandse havens weer een gelijke uitgangspositie krijgen, ten opzichte van havens in de buurlanden.’

De Nederlandse Zeehavens moeten per dit jaar voor het eerst vennootschapsbelasting betalen. In voorgaande jaren waren zij hiervan vrijgesteld. Het besluit, dat in Brussel werd genomen, leidde tot irritatie bij de havenbedrijven. Niet per se omdat zij moeten betalen, maar omdat voor de havens in buurlanden als België en Duitsland andere regels gelden. Overigens bepaalde de Europese Commissie eerder dit jaar dat per 2018 ook Belgische en Franse havens belasting moeten betalen.