De Gentse gemeenteraad spreekt zich op 23 of 24 oktober uit over de fusieovereenkomst van Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports.


Als de gemeenteraadsleden met deze fusieovereenkomst instemmen, is Gent de eerste van de acht aandeelhouders die de fusie goedkeurt.

Het Gentse college van burgemeester en schepenen heeft op donderdag 28 september als hoofdaandeelhouder de fusieovereenkomst tussen Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports reeds goedgekeurd. De definitieve beslissing komt de gemeenteraad toe.

De grensoverschrijdende fusiehaven krijgt de vorm van een Europese vennootschap als holding voor de twee huidige havenbedrijven. Die zullen hun eigen aandelen voor die van de Europese vennootschap inruilen. De havenbedrijven houden zo hun eigen activa in bezit (terreinen, gebouwen en infrastructuur). Beide bedrijven blijven steeds verantwoordelijk voor publieke taken als het onderhoud van wegen in het havengebied, begeleiding van de scheepvaart en de veiligheid in de haven.

De maatschappelijke zetel van het gefuseerde havenbedrijf komt in het Nederlandse Sas van Gent, in het midden van het eengemaakte havengebied.

Na de goedkeuring van de fusieovereenkomst door de Gentse gemeenteraad en de overige zeven gemeente- en provincieraden wordt de nieuwe naam van het eengemaakte grensoverschrijdende havengebied en het fusiebedrijf bekendgemaakt. Naar verwachting zal dat op vrijdag 8 december zijn.