Hapag-Lloyd heeft klanten al gewaarschuwd geen containers met oud papier en plastic meer aan te nemen als de ETA (aankomsttijd) in China na 31 december 2017 ligt. Dat zou betekenen dat er per half oktober al containers geweigerd zullen worden.

Reden voor de transportstop is nieuw beleid in China. Er is nog een hoop onduidelijk over de nieuwe regelgeving, zoals bijvoorbeeld de exacte ingangsdatum. Bekend is wel dat China een hard verbod gaat instellen op de import van gemengd afval.

Ladingen oud papier mogen volgens de nieuwe regels slechts een vervuilingsgraad hebben van 0,3%, maar dat is volgens directeur Hans Koning van de Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI) onhaalbaar. ‘Alleen de producteigen vervuiling als nietjes en stukjes tape op dozen komt daar al bovenuit’, zegt hij. In Europa, dat een strengere norm hanteert dan veel andere delen in de wereld, is de toegestane vervuilingsgraad vastgesteld op 1,5%. ‘Dat is haalbaar, mits er een gescheiden afvalinzameling plaatsvindt’, zegt Koning. In Nederland is dat het geval.

Uit angst dat containers bij aankomst worden tegengehouden hebben Chinese importeurs van de afvalstromen hun inkoop teruggeschroefd. Dat heeft wereldwijd gevolgen, want China is de grootste verwerker van oud papier en plastic. ‘De export ligt nu echt stil en daardoor dreigt een ophoping van de afvalstromen te ontstaan’, zegt Koning. ‘China importeert jaarlijks 28 miljoen ton oud papier, waarvan acht tot negen miljoen ton uit Europa. Dat is het overschot dat wij hier inzamelen dat de Europese papier- en kartonindustrie niet als grondstof kan gebruiken.’

ACN Europe, met een jaarlijks ladingpakket van ongeveer 300.000 teu aan oud papier (anno 2015) één van de grootste Europese exporteurs, berekende na de verscheping van hun miljoenste container dat er gemiddeld ongeveer 23 ton oud papier in een veertigvoets container gaat. Dat zou betekenen dat er in Europa een overschot van 350 tot 390 duizend veertigvoets containers aan oud-papier kan ontstaan. Het bedrijf was niet onmiddellijk bereikbaar voor commentaar.

In Hongkong heeft het importverbod al tot een enorme ophoping geleid. De kades in het land stonden bomvol oud papier, blijkt uit berichtgeving van persbureau Reuters. Om soortgelijke perikelen in Europa te voorkomen heeft de Europese overkoepelende brancheorganisatie voor de oud papierindustrie EuRIC Brussel gevraagd om een klacht in te dienen tegen China bij de World Trade Organization (WTO). Koning was daarbij aanwezig, maar verwacht niet dat dit tot een oplossing zal leiden.

‘Er moet druk komen vanuit de Chinese industrie’, zegt hij. ‘Die moet de regering wijzen op het tekort aan grondstoffen dat door deze regels ontstaat.’ Het oud papier wordt in China gerecycled tot nieuw verpakkingsmateriaal dat onder andere door retailreuzen als Alibaba en Amazon wordt gebruikt om goederen weer vanuit Azië naar Europa en de Verenigde Staten te verschepen.

Juist vanwege het tekort voor de Chinese industrie verwacht Koning dat het probleem zich zal oplossen. ‘Maar de vraag is hoe lang dat duurt. Nederland zamelt jaarlijks 2,5 miljoen ton oud papier in. Als dat niet allemaal wordt verwerkt kan het zich snel ophopen.’