De helft van alle containers die in Rotterdam aankomen arriveren volgens het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) op een ‘containerreus’.


In 2016 deden in totaal 900 containerschepen van de twee grootste klassen, New Panamax en Ultra Large Container Vessels (UCLV), in Rotterdam arriveerden, heeft het CBS becijferd. Dat is 2,5 maal zoveel als in 2011.

Op een ‘containerreus’ past volgens de instelling meer dan 10.000 teu. Daarmee hanteert het CBS een wat ruimere definitie dan in de markt gebruikelijk is. Alleen UCLV’s van 14.500 teu en groter worden als dusdanig gezien. Tegenwoordig is de officieuze term reus, vaak ‘behemoth’ in het Engels, zelfs met name voorbehouden aan schepen van 18.000 teu en groter.

In 2016 namen voerden de schepen van 10.000 teu en groter ruim 2,5 miljoen teu aan, terwijl de kleinere containerschepen 2,8 miljoen teu de haven binnen brachten. Dat is ongeveer de helft van de lading, terwijl de schepen in aantallen maar 8% van de markt beslaan, merkt de organisatie op. ‘In 2011 verzorgden de containerreuzen nog 16% van de containeraanvoer’, aldus het CBS.

Oorzaak voor de explosieve groei in die schepen is, zoals bekend, de enorme bouwhausse aan schepen van 15.000 tot 19.000 teu in de periode 2012 tot en met 2015, die werd gedreven door een zoektocht naar kostenbesparingen.

De schaalvergroting in de scheepvaart zet voorlopig ook nog wel even door. Volgens Drewry zal in 2019 60% van de schepen op de Azië-Europa route groter zijn dan 18.000 teu, tegenover ongeveer 35% in juli jongstleden.

CMA CGM en MSC hebben inmiddels zelfs al orders voor schepen van 22.000 teu geplaatst. De Zwitserse rederij wil daarmee een aantal schepen van 13.000 en 14.000 teu vervangen, die nu nog tussen Azië en Europa varen.

De opmars van de megaschepen is niet zonder problemen. In Rotterdam zijn de ‘containerreuzen’ oorzaak voor de congestie in de containerafhandeling door de binnenvaart. Havenbedrijf Rotterdam heeft drie miljoen euro uitgetrokken om dat probleem aan te pakken.