De Lübecker Hafen-Geselschaft ontvang ruim anderhalve ton overheidssubsidie voor het project ‘RoRo-Hafen 4.0’, een boekingssysteem voor aanbieders en vervoerders van ro/ro-lading.


Het project, dat in de komende anderhalf jaar moet worden uitgevoerd, gaat 350.000 euro kosten. De Duitse federale overheid draagt daar 50%, dus 175.000 euro, bij. Met het geld, dat beschikbaar wordt gesteld op grond van het subsidieprogramma voor innovatieve haventechnologie (Ihatec), kan een haalbaarheidsstudie worden bekostigd.

RoRo-Hafen 4.0 moet er voor zorgen dat alle informatie over transport van ro/ro-lading, van begin tot einde van het vervoer, voor belanghebbende partijen ter beschikking komt.

Het Ihatec-programma van het bondsverkeersministerie geldt voor de periode 2016-2020. Er is in totaal 64 miljoen euro subsidie voor projecten beschikbaar.