De Vlaamse regering stelt haar beslissing over de eventuele aanleg van het Saeftinghedok uit. Om dat aan te leggen moet het dorpje Doel verdwijnen. Dat stuit op heftig verzet van diverse actiegroepen.


De haven van Antwerpen dringt al lang aan op de bouw van een nieuw dok, om de containercapaciteit op de linkeroever van de Schelde te verhogen.

De eerste plannen voor de aanleg van het Saeftinghedok zijn al twintig jaar oud, maar de actiegroepen kregen pas recent inspraak in de plannen. Momenteel liggen er acht denksporen op tafel, waarover de regering in precies deze of volgende maand een beslissing zou nemen. Een van de alternatieven voor het dok is het opspuiten van een kunstmatig eiland in de Schelde, meldt De Tijd.

Vlaanderen wil nu eerst verder onderzoeken welke effecten de verschillende Saeftinghe-alternatieven hebben op de mobiliteit in het Antwerpse en op de – eveneens op de lange baan geschoven – Oosterweelverbinding in het bijzonder. De Antwerpse havenschepen (wethouder) Marc Van Peel (CD&V) betreurt het uitstel, maar geeft hieraan toch de voorkeur boven complexe juridische procedures, zoals er nu al jaren lopen. Van Peel onderstreept dat Antwerpen nu al de volumes behandelt die pas tegen 2021 waren voorzien.

Naast de gevolgen voor de mobiliteit worden nu onder meer ook de effecten van het dok op de slibhuishouding in de Schelde onderzocht. De Antwerpse haven vindt de capaciteitsuitbreiding door de bouw van een nieuw dok en dringende zaak, maar De Tijd haalt anonieme specialisten aan die niet alleen zeggen dat de huidige capaciteit nog veel groei kan opvangen, maar ook dat ze met 2 miljoen containers per jaar kan stijgen door een verdere automatisering en een efficiëntere inrichting van de terminals.