Het Italiaanse zee-, lucht- en landtransport liet in het eerste halfjaar een aardige groei zien. Aan zeevracht werd 5% meer vervoerd, aan luchtvracht 4,9% meer en het wegtransport nam 5,2% toe.


Dat blijkt uit cijfers van de Italiaanse wegvervoersorganisatie Confetra. Een sterke groei, van 9,8%, was er in het ro/ro-vervoer. Het containervervoer, gerekend in teu, steeg 5,4%.

Groeide het wegvervoer met ruim 5% in vervoerd volume, de omzet in deze bedrijfstak nam maar 4,7% toe in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat had te maken met efficiencyverhoging en constante brandstofprijzen.