De wereldwijde containeroverslag in zeehavens steeg in juli andermaal en bereikte daarmee een record.


Dat geeft de gezaghebbende containeroverslagindex van de Duitse onderzoeksinstituten RWI en ISL aan. De index steeg in de zomermaand van 127,4 naar 128,6. De indices voor de maanden mei en juni werden bij herziening verhoogd.

Dit alles duidt op een flinke groei van de wereldhandel. RWI en ISL meten die aan de hand van overslagcijfers van 82 containerhavens in de wereld, die samen ongeveer 60% van de mondiale overslag voor hun rekening nemen. De juli-index is voorlopig gebaseerd op gegevens van 41 havens, die goed zijn voor bijna driekwart van de uiteindelijke meting.

RWI en ISL – voluit: Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschafstforschung en Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik – begonnen hun onderzoek in 2008, met een beginstand van de index van 100. Sindsdien is de index vrijwel voortdurend gestegen, met uitzondering uiteraard in de crisisjaren 2008 en 2009. De laatste maanden lijkt de stijging zelfs iets toe te nemen.