Het vertrouwen van Nederlandse transportondernemers in de toekomst is in het eerste kwartaal flink gestegen, maar het oordeel over de orderpositie in het tweede kwartaal is wat verslechterd.


Dat zegt ABN Amro in haar jongste rapport over de logistieke sector. In de eerste drie maanden van het jaar was bijna de helft (49%) van de ondernemers in wegvervoer, zeescheepvaart, binnenvaart, opslag en logistieke dienstverlening positief gestemd over de gang van zaken.

Bij een eerdere peiling was dat slechts 36%. Het vertrouwen nam in alle branches toe. ‘De economische groei begint in elke branche door te werken’, zegt de bank. Maar in het tweede kwartaal nam ook de onzekerheid toe over de te verwachten orderontvangsten. Dat kwam vooral door de ‘brexit’, de aanstaande uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie.

In het tweede kwartaal waren ondernemers in het wegvervoer, de opslag en de logistieke dienstverlening minder positief over de ontwikkeling van de vrachtprijzen in de komende drie maanden. In de binnenvaart en de zee- en kustvaart werd het oordeel juist positiever. Voor alle branches geldt dat de komende tijd meer personeel zal worden aangenomen.

In alle branches is in het eerste kwartaal ook de omzet toegenomen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In het wegvervoer bedroeg de omzetstijging 7,8%, in de binnenvaart 6,1% en in de zeevaart 5,9%. In de logistieke dienstverlening werd 4,6% meer omzet behaald en in de opslag 1,6%.

Op Schiphol lag de vrachtoverslag aanzienlijk boven de ontwikkeling van de wereldhandel. In het eerste halfjaar was er een volumegroei van 8,7%. Het aantal vliegbewegingen van vrachtvliegtuigen steeg slechts 1,7%, wat betekent dat meer vracht werd getransporteerd in de ‘belly’ van passagierstoestellen.

In de binnenvaart was er in het eerste halfjaar een volumedaling van 2,4%, wat was toe te schrijven aan de lage waterstanden. Het binnenlands vervoer daalde en er werd ook minder lading afgevoerd en doorgevoerd. In het wegvervoer stegen de tarieven in het eerste kwartaal 1,7% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het spoorvervoer verwerkte in de eerste drie maanden 0,4% minder lading.