In de Nederlandse logistieke sector nam het aantal vacatures in het tweede kwartaal met 34,2% toe tot bijna 22.000. Daarmee was de logistiek de onbetwiste banenmotor van de Nederlandse economie.


Dit blijkt uit het jongste arbeidsmarktrapport van Adzuna, een zoekmachine voor vacatures die maandelijks door ruim twee miljoen mensen wordt geraadpleegd die op zoek zijn naar een (nieuwe) baan.

In het hele Nederlandse bedrijfsleven nam het aantal aangeboden vacatures in april, mei en juni dit jaar 8,8% toe tot 267.000 in vergelijking met de eerste drie maanden van het jaar. Was de logistiek goed voor meer dan een derde meer vacatures, de horeca deed het ook goed, met een groei van 23%.

In de informatie- en communicatietechnologie liep het aantal vacatures 15,4% op. Een daling was er in de detailhandel, met ruim 8%, en in de industrie, met 1%.

Volgens Adzuna kreeg de regio Rotterdam er in het tweede kwartaal in de logistiek ruim vijftienhonderd vacatures bij. Een sterke vacaturegroei was er ook in bijvoorbeeld Apeldoorn, Amersfoort en Zwolle.

De toeneming van het aantal aangeboden banen gaat nauwelijks gepaard met hogere lonen. Het gemiddelde bruto jaarsalaris dat aan werkzoekenden wordt aangeboden, bleef bijna ongewijzigd op iets minder dan 39.000 euro. Ook hier is de logistieke sector de uitzondering. Hier stijgt het aangeboden loon wel enigszins.