DHL heeft een afzonderlijke divisie gevormd voor de dienstverlening aan de halfgeleiderindustrie. De divisie moet ‘van zand tot klant’ de gehele logistieke keten van computerchips verzorgen.


Bij de nieuwe divisie, DHL Semiconductor Logistics genaamd, werken wereldwijd ruim drieduizend mensen in vijftig vestigingen. De logistieke dochter van Deutsche Post signaleert dat de vraag naar chips ‘enorm’ toeneemt door de voortschrijdende digitalisering en het ‘internet der dingen’.

Steeds meer objecten, zoals robots, kassa’s, voertuigen en dergelijke, communiceren via dat ‘Internet of Things’ direct met elkaar, en daarvoor zijn ook veel meer halfgeleiders voor nodig. De wereldwijde markt voor chips neemt volgens DHL dit jaar met 17% toe en krijgt een omvang van meer dan 400 miljard Amerikaanse dollar.