Het ladingaanbod in Europa blijft nog wel even toenemen, denken expediteurs. Ze kregen het in juni opnieuw drukker en zien de volumes ook in juli en augustus groeien.


De expediteursindex van Danske Bank wijst uit dat zowel het Europese wegvervoer als de zee- en luchtvracht blijven groeien. Het oordeel van de geraadpleegde expediteurs over de ladingvulumes in juni steeg naar 68 punten. In mei stond de teller op 64. Elke stand boven 50 punten wijst op groei.

De verwachtingsindex voor augustus bedroeg 59. Vergelijken we de gang van zaken met een jaar geleden, dan blijkt dat de transportsector in Europa het dit jaar nog iets drukker heeft. In juni 2016 stond de index in juni op 57 en de verwachtingsindex voor augustus op 55. Daar zitten we nu dus duidelijk boven.

De deelindex voor het wegvervoer stond in juni op 67. De verwachtingsindex voor augustus bereikte een waarde van 60. De zeevrachtindex kwam in juni uit op 52, de verwachtingsindex op 60. De luchtvrachtindex in juni bedroeg 60 punten en de verwachtingsindex kwam eveneens op 60 uit.