In juni is de wereldwijde containeroverslag in zeehavens een fractie toegenomen. Dat duidt op een aanhoudende groei van de wereldhandel.


De index van het Leibniz-Institut für Wirtschafstforschung en het Institut für Seeverkeherswirtschaft und Logistik, beter bekend als de RWI/ISL-index, steeg in juni van 126,5 naar 126,6 punten.

Met de index begonnen de twee instituten in 2010, op de aanvangsstand 100. Sindsdien is het mondiale containervervoer overzee dus met ruim een kwart toegenomen.

De index is gebaseerd op overslaggegevens van ruim tachtig havens in de wereld, die samen 60% van de containeroverslag voor hun rekening nemen.