Europese expediteurs in het goederenvervoer zien de komende maanden nog steeds rooskleurig in, maar nemen ten opzichte van de vorige maanden wel wat gas terug.


Mei was een drukke maand voor zowel landvervoer als zee- en luchttransport. Juni en juli zullen nog steeds groei laten zien, maar op een iets lager pitje, zo blijkt uit de European Freight Forwarding Index van Danske Bank.

De door de bank geraadpleegde expediteurs geven de ten vervoer aangeboden volumes in juni een waardering mee van 68. Elk getal boven de 50 betekent vrachtgroei. Voor de maand mei stond deze index op 64, dus in juni kregen de expediteurs, en allicht ook de vervoerders, het nog iets drukker.

De beoordeling steekt ook gunstig af bij vorig jaar. Toen kreeg juni een waardering van 57, terwijl de verwachtingen voor juli in 2016 op 55 uitkwamen. De verwachtingsindex voor juli 2017 komt uit op 59. Het wordt dus in de zomermaand flink aanpakken.

Dat geldt zowel voor de zee- en luchtvaart als voor het landvervoer. In het wegvervoer is wel sprake van de gebruikelijke vakantiedip. In mei gaven de expediteurs het activiteitenniveau de waardering 72. De verwachtingsindex voor de volgende twee maanden bedroeg slechts 59, wat nog steeds betekent dat er flink moet worden doorgewerkt.

De zeevrachtindex voor mei belandde op 65, wat aanduidt dat het ladingaanbod bij expediteurs fors toenam in vergelijking met de voorgaande maanden. De verwachtingsindex bedroeg 58: ook in juni en juli voorzien de meeste expediteurs dus nog vrachtgroei.

De luchtvrachtindex maakte wel een kleine tuimeling, zij het van hoog niveau. De mei-index (beoordeling van het feitelijke vrachtaanbod) kwam op 72. De verwachtingsindex bedroeg 61. Het vrachtaanbod op de luchthavens neemt dus nog steeds toe, maar het zijn vooral de passagiers in de terminals en iets minder de werknemers op de platforms die de mouwen nog eens extra moeten oprollen.