Het economisch belang van de Belgische havens nam in 2015 met 7,9% toe. Dit blijkt uit een nieuwe studie van de Nationale Bank. Vooral de havens van Antwerpen en Brussel dragen deze groei.


De ‘toegevoegde’ waarde van Antwerpen steeg in 2015 ten opzichte van 2014 met 9,4%, die van Brussel zelfs met 58,4%. De investeringen in alle havens samen zakten echter met 8,1%.

De Nationale Bank maakt elk jaar een update van deze studie over de havens van Antwerpen, Gent, Oostende, Zeebrugge, Luik en Brussel. Alleen Luik kan over 2015 geen groeicijfer voorleggen, deze haven viel bijna 10% terug.

De stijgingen in toegevoegde waarde verhinderden niet dat de directe werkgelegenheid verder kromp, in 2015 met 1,3%. In Antwerpen, veruit de grootste Belgische haven, is het havenbedrijf zelf de op drie na grootste werkgever. Spoorwegmaatschappij NBMS staat op twee, de overheid op drie en havenbedrijf Logisport op vijf. Helemaal bovenaan staat chemiereus BASF. De investeringen namen voor alle havens samen af met 8,1%, ondanks toenames in Zeebrugge, Luik en Brussel.

Antwerpen drijft op goedkope olie
In Antwerpen is de groei in toegevoegde waarde in grote mate toe te schrijven aan de rederijen en de petrochemie. Toch tekenden de rederijen er in sommige vormen van maritiem vervoer rode cijfers op. De stijging in de petrochemie was vooral mogelijk door de daling van de grondstoffenprijzen.

Baggerwerken houden Oostende boven water
In Gent werden de resultaten in sommige bedrijfstakken verstoord door reorganisaties. De stijging met 4,8% is er grotendeels afkomstig van de metaalverwerkende en de chemische nijverheid. In Oostende, waar de overslag in 2015 met 9,5% afnam, hielden de baggerwerken de toegevoegde in stand. Voor deze drie vermelde havens was 2015 het beste jaar in de periode 2010-2015.

Brussel blijft bouwhaven
Hoewel het handelsverkeer er met bijna 10% afnam, steeg de toegevoegde waarde in Zeebrugge in 2015 met 2,8%. Luik had te lijden onder de verzwakking van de energiesector en een normalisering in de bouw, die in 2014 had gepiekt. De conjunctuur in en de cijfers van de haven van Brussel worden sterk bepaald door de bouwsector. Overnames door bouwbedrijven met zetel in Brussel en de afvoer van uitgegraven bodemmateriaal en baggerspecie, de materiaal- en materieelstroom wegen zwaar door.

In 2015 werden er in Brussel geen baggerwerken uitgevoerd, maar kwamen er positieve signalen voor het container- en palletvervoer. In de haven zelf bouwde TIR Centre in 2015 viaducten, zodat zware vrachtwagens nu ook toegang hebben tot de verdiepingen van deze opslagplaats.