Waar de Rotterdamse haven de congestie in de containersector onder controle lijkt te hebben, zorgt de containertoevloed nu in Antwerpen voor wachttijden en voor het wegvervoer en de binnenvaart.


Dit beeld schetsen container operators in de binnenvaart, die zich geconfronteerd zagen met dagenlange vertragingen. Dat bracht brancheorganisatie LINC ertoe de kwestie bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu en bij Havenbedrijf Rotterdam aan te kaarten. De organisatie pleit voor een ‘structurele oplossing’ omdat het probleem van overbelaste containerterminals regelmatig de kop opsteekt. Een van de ideeën is om een plek aan te wijzen, die in geval van nood kan dienen als ‘congestiehub’. Bij een onderzoek daarnaar zijn onder meer het Havenbedrijf, Smartport, TNO en TU Delft betrokken.

De afgelopen weken lag het grootste probleem echter in Antwerpen, bij Kaai 1700 van Antwerp Gateway aan het Deurganckdok. De terminal is overbelast doordat die er veel scheepsaanlopen bij heeft gekregen in het kader van de herschikking van de vaarschema’s van de lijnvaartallianties. Volgens Bert van Grieken van Nedcargo werkt die situatie ook in Rotterdam door: ‘Vertraging in Antwerpen betekent dat we onze planning in Rotterdam niet kunnen waarmaken.’

Bij Antwerp Gateway waren de wachttijden op een gegeven moment zo lang dat truckers weigerden nog langer naar de terminal te rijden. Hoewel de ergste problemen inmiddels achter de rug lijken te zijn, probeert de terminal alternatieve locaties te vinden waar in geval van congestie containers afgegeven en opgepikt kunnen worden.
Rotterdam World Gateway op de Maasvlakte zegt dat de afhandeling van de binnenvaart en feederschepen inmiddels weer volgens planning verloopt en dat de achterstanden nagenoeg volledig zijn ingelopen. De terminal op de Maasvlakte kwam de afgelopen weken onder vuur te liggen als het grootste knelpunt in Rotterdam. RWG heeft onder meer een deel van de aan- en afvoer via het Barge Service Center van Kramer geleid.

De terminal verwacht dat de binnenvaart en de feederschepen niet meer met (structurele) congestie zullen worden geconfronteerd, zolang het deepsea-programma op schema loopt. Voorwaarde is wel dat alle betrokkenen zich aan de planning houden en dat bijvoorbeeld binnenschippers zich op tijd aan de kade melden. Van Grieken bevestigt dat de situatie fors is verbeterd, maar houdt een slag om de arm: ‘Het kan zó weer mis gaan. Eerst maar eens kijken hoe we de vakantieperiode doorkomen.’