De internationale redersgemeenschap en een aantal overheden wil dat de deadline voor het installeren van ballastwatersystemen met twee jaar vooruit wordt geschoven tot 2024.


De overheden van Brazilië, Cook Islands, India, Liberië, Noorwegen en Groot-Brittannië hebben om dat uitstel gevraagd. Reden daarvoor is dat er nog geen goedgekeurde ballastwatersystemen zijn die voldoen aan de strengere eisen die in 2016 zijn aangenomen. Dat meldt de internationale redersvereniging ICS, die 80% van het wereldtonnage vertegenwoordigt en het voorstel steunt.

Volgens ICS is het onlogisch om reders veel geld in systemen te laten installeren die nog niet aan de strengere regels voldoen. ‘Als dit pragmatische voorstel wordt aangenomen stelt dat reders in staat om veel robuustere technologie te installeren, wat de bescherming van het milieu ten goede komt’, zegt secretaris-generaal Peter Hinchliffe van ICS.

De oproep van de overheden en reders komt in de aanloop naar een bijeenkomst van het milieucomité van de IMO begin juli, slechts twee maanden vóór de ingang van het ballastwaterverdrag, dat per 8 september 2017 ingaat.

In het huidige ballastwaterverdrag worden reders verplicht om een ballastwatersysteem te installeren tijdens de eerste vijfjaarlijkse inspectie na de ingangsdatum van het verdrag, wat volgens de ICS betekent dat uiterlijk op 8 september 2022 zo’n 40.000 schepen een systeem aan boord moeten hebben.

Voor de IMO is het ballastwaterverdrag uitgegroeid tot een hoofdpijndossier. Het verdrag werd in 2004 al overeengekomen, maar werd uiteindelijk pas in 2016 geratificeerd. Tijdens dat lange proces besloot de Amerikaanse milieuorganisatie EPA strengere eisen te gaan stellen dan de IMO, wat voor extra verwarring en onzekerheid heeft gezorgd.

Het ballastwaterverdrag stelt eisen aan de behandeling van ballastwater aan boord. De IMO wil dat de organismen in het ballastwater worden gedood, zodat zij niet worden uitgezet in gebieden waar zij geen natuurlijke vijanden hebben en zo lokale ecosystemen ontwrichten.