Voor de Schierlings-watervenkel, de plant die alleen nog voorkomt bij de Elbe, is een alternatief leefgebied gevonden. Hamburg spreekt van een ‘mijlpaal’ op weg naar verdieping van de rivier.


Het goede nieuws werd naar buiten gebracht door de Hamburgse directie waterwegen en scheepvaart: enkele niet meer in gebruik zijnde bekkens bij het eiland Bilwerder lijken een geschikte biotoop voor de Schierlings-watervenkel.

Deze met uitsterven bedreigde plant stond uitdieping van de Elbe in de weg. De hoogste Duitse bestuursrechter, het Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, oordeelde namelijk dat eerder door Hamburg voorgestelde compensatiemaatregelen onvoldoende zouden zijn.

De Elbe moet worden uitgediept om de Hamburgse haven bij vloed, maar ook bij eb, bereikbaar te houden voor de grootste generatie containerschepen. Tegen uitdieping hebben natuurbeschermers zich langdurig verzet, omdat er te veel onherstelbare schade aan de natuur rondom de rivier zou worden aangericht.

Juridische bezwaren tegen de uitdieping waren aanhangig bij lagere rechters en tenslotte ook bij de bestuursrechter. Ook het Europese Hof heeft zich erover gebogen. De Europese waterrichtlijn bepaalt dat alle schade door een ingreep in de natuur moet worden gecompenseerd.

Bij die rechtszaken kwam de Schierlings-watervenkel pas laat om de hoek kijken. Gebleken was dat deze niet giftige plant, waarvan de stengels een hoogte van enkele meters kunnen bereiken, alleen nog maar leefde in en rondom enkele delen van de Elbe en overal elders was uitgestorven.