Vraag tien logistieke experts of chauffeurs straks nog nodig zijn om vrachtauto’s te besturen en zes van hen zullen antwoorden dat trucks in de toekomst ook zonder menselijke besturing kunnen.


Bijna de helft van de logistici verwacht dat gedeeltelijk ‘autonoom’ vrachtvervoer over de weg al binnen vijf jaar een feit is. Dat blijkt uit een enquête van recruteringsadviseur Hays onder 350 logistieke professionals.

Pas in de verdere toekomst zullen overigens voertuigen op de weg komen die geheel autonoom, zelfs zonder mens aan boord, hun weg kunnen vinden. Toyota denkt zelfs, zo liet deze Japanse autofabrikant begin dit jaar weten, dat dat nog decennia zal duren.

Hays bracht eerder een studie uit naar de veranderende taakinvulling van beroepen in de logistiek. Zo zijn minder chauffeurs nodig, maar meer coördinatoren op afstand. Het chauffeursvak zelf krijgt ook een andere inhoud. De nadruk ligt steeds minder op het feitelijke besturen van een voertuig. Daarvoor komen meer computer-gerelateerde taken voor terug.

Van de nu door Hays ondervraagde experts denkt 77% dat treinen zonder bestuurder al vrij snel hun intrede zullen maken. Schepen zullen volgens 48% van de deelnemers aan het onderzoek al voor 2020 autonoom varen. Vliegtuigen kunnen dat binnenkort volgens 41%.