De containeroverslagindex van RWI en ISL, die een beeld geeft van de ontwikkeling van de wereldhandel, daalde in april ruim een punt, maar bleef op een hoog niveau.


De index liep terug van 125,7 in maart tot 124,3 in april. De ‘correctie’ had volgens de opstellers vooral te maken met de sterke toeneming van de wereldwijde containeroverslag in maart.

Ze benadrukken dat de aprilindex nog steeds boven het niveau van begin dit jaar ligt, De index wordt opgesteld door het Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) en het Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistiek (ISL).

De index geldt als een goede indicator van de wereldhandel. Die beweegt zich sinds jaren op een hoog niveau. De index wordt opgesteld op grond van containeroverslaggegevens die 82 zeehavens over de hele wereld elke maand inleveren. Die havens samen zijn goed voor een overgroot deel van de wereldhandel.

De aprilindex is gebaseerd op voorlopige gegevens van veertig havens, die samen al 80% van de gehele overslag in de 82 deelnemende havens voor hun rekening nemen.