De markt voor droge lading is langzaam aan het herstellen, maar BIMCO waarschuwt dat zonder een behoorlijke mate van sloopactiviteit dit herstel snel teniet kan worden gedaan.


Chartertarieven in de markt voor bulkcarriers zijn aan het stijgen. Na het absolute dieptepunt van de Baltic Dry Index in februari 2016, toen de index naar 291 punten zakte, geeft de index nu weer een waarde van 1195 punten aan.

De stijging van de index is duidelijk terug te zien in de nieuwe chartercontracten. Zo wordt voor de Newcastlemax-carrier ‘Philadelphia’ (2012) van Diana Shipping sinds 14 maart een dagtarief van 15.500 dollar betaald, terwijl dat bedrag in de veertien maanden daarvoor 6.450 dollar bedroeg. Voor de post-Panamax ‘Polymnia’ wordt sinds 15 maart een dagtarief van 10.100 dollar betaald, ten opzichte van 5.650 dollar tussen 15 december 2015 en 15 maart 2017. En ook de contractwaarden voor Capsizes laten verbeteringen zien. Zo vaart de in 2015 gebouwde ‘Santa Barbara’ sinds eind januari voor een dagtarief van 12.000 dollar, in plaats van 7.500 dollar in het jaar ervoor.

Door die tariefstijgingen wordt verwacht redersorganisatie BIMCO dat de sector in het algemeen in 2019 weer winstgevend kan zijn. Het Handymax-segment kan zelfs in 2018 weer zwarte cijfers schrijven. Maar daarvoor is het wel belangrijk dat een vlootgroei van 0% wordt gehandhaafd, waarschuwt BIMCO-analist Peter Sand. ‘De recente stijging in de tarieven is positief, maar er is nog steeds werk te doen aan de aanbodzijde’, zegt hij. Om winstgevend te worden moet volgens hem ‘een behoorlijke sloopactiviteit worden gehandhaafd, en ook de focus op slow steaming moet ook blijven.’

BIMCO verwacht dat de vraag in 2017 met iets meer dan 2% zal groeien. Dat betekent dat een vlootgroei van iets maar dan 0% een herstel niet volledig teniet zal doen, maar in februari werd een groei van 2,8% waargenomen.

‘Als de vlootgroei boven de 2% blijft, kan de droge bulkscheepvaart niet op de vraag vertrouwen om het overcapaciteitsprobleem op te lossen. Daarom moet de markt maatregelen als slopen terugbrengen naar de niveaus van de eerste helft van 2016, toen de sloopcijfers zich met ongeveer 80% verhielden tot de instroom van nieuwe schepen’, schrijft Sand.

Hij verwacht niet dat de markt er in zal slagen om de vloot niet te laten groeien, maar als de voorspelde 19 miljoen ton aan laadvermogen inderdaad naar de sloop gaat blijft de vlootgroei met 1,6% net onder de kritische grens en blijft herstel voor de bulkrederijen in zicht.