‘Slimme ouders sturen hun kroost naar een logistieke opleiding.’ Dat stellen de Topsector Logistiek en Connekt na onderzoek waaruit grote schaarste aan hoger opgeleid logistiek personeel blijkt.


Het onderzoek werd uitgevoerd door Panteia in opdracht van de Topsector Logistiek. Panteia hield een enquête onder ‘tientallen experts’. Daaruit bleek dat de vraag naar hoger opgeleid logistiek personeel de komende drie jaar met 11% zal toenemen.

Vooral jonge logistici met een HBO- of WO-diploma op zak hebben straks volop keuze uit banen. Maar de opleidingen leveren momenteel slechts 10% van de benodigde instroom, zo wordt geconstateerd. Veel vacatures in de logistieke sector moeten worden vervuld door zij-instromers.

Volgens Panteia zijn er in 2020 ongeveer 20.000 vacatures voor schoolverlaters. De opleidingen zijn goed voor niet meer dan zesduizend nieuwe gediplomeerden. De schaarste wordt nog vergroot doordat logistici van de eerste naoorlogse generatie massaal uitstromen.