DSV heeft het waarschijnlijk langste rotorblad van een windmolen ter wereld over de weg vervoerd van Stenstrup naar de haven van Esbjerg, beide in Denemarken.


De wiek heeft een lengte van 88,6 meter en een gewicht van 38 ton. Ze is inmiddels per schip overgebracht naar Blyth, een havenstadje in het Engelse Northumberland, waar ze nu – het gaat om een prototype – wordt beproefd.

DSV werkte in opdracht van Adwen, een gezamenlijk bedrijf van energieconcern Areva en windmolenparkbouwer Gamesa. De Deense logistieke dienstverlener moest voor het hele traject van Stenstrup naar Blyth het transport verzorgen.

Het gedeelte over zee was het probleem niet. Het landvervoer in Denemarken was een stuk ingewikkelder. Een rotorblad van deze lengte is over een bochtige weg niet te vervoeren wegens extreme uitslagen.

Er moest dus op weg naar Esbjerg een route van 170 kilometer worden uitgestippeld, waarover het geval met een vaartje van maximaal vijftig kilometer per uur, maar op veel plaatsen stapvoets, op een onderstel met een lengte van 98 meter van de fabriek naar de haven werd getransporteerd.

Begin deze maand is de wiek met twee mobiele kranen in Esbjerg op het schip gehesen op weg naar Blyth. De ladingzekering kostte ook wat hoofdbrekens, aangezien de wiek twee keer zoveel weegt als gebruikelijke rotorbladen. Om het ding tijdens de zeereis stabiel te houden waren dus extra stuwagemaatregelen nodig.

Eenmaal op de kade in Engeland hoefde de wiek nog maar een halve kilometer te worden vervoerd naar het testcentrum. Toch werd ook daar geen enkel risico genomen en werd hetzelfde onderstel gebruikt dat ook al was ingezet op weg naar Esbjerg.

De enorme wiek moet zich gaan bewijzen op één van de vele windmolenparken die in Europa momenteel buitengaats worden aangelegd. Verwacht wordt dat de energieopbrengst van windmolens exponentieel toeneemt bij een verdere vergroting van de rotorbladen.

DSV is een grote speler in het exceptioneel vervoer voor de offshore-energiewinning met windmolens. Het bedrijf was onder andere ook betrokken bij het vervoer van een zeventigtal secties van windmolens in het Vikinger-project in de Oostzee.