In deze wekelijkse rubriek geven kopstukken uit de sector commentaar op het nieuws. Deze week Alain Grotenhuis van Odin Warehousing & Logistics.


Deze week was de eer aan mij om in het Nieuwsblad Transport een beschouwing te geven over een artikel waarvan ik vond dat het de meest interessantste nieuwsfeit was. Wat mij betreft was dit het artikel waarin Niels Smedegaard (CEO van DFDS en voorzitter van de Europese redersvereniging) waarschuwde (althans ik lees het meer als een waarschuwing dan een kans) dat Groot-Brittannië weleens het nieuwe Singapore bij ons om de hoek kon worden, met andere woorden: als doorvoer haven van Europa.

Dit artikel viel mij niet alleen op omdat ik bij DFDS gewerkt heb en zodoende al het nieuws omtrent dit bedrijf mijn interesse wekt, maar vooral ook omdat ik in mijn huidige rol (opslag en logistiek) veel te maken heb met export naar Groot-Brittannië vanuit Rotterdam.

In mijn ogen floreert de handel op de UK momenteel niet alleen door aanvoer vanuit het achterland, maar zeker ook door de handel overzee. Zo zien wij bijvoorbeeld veel importeurs in Groot-Brittannië die goederen via Rotterdam verschepen omdat ze via deze weg gebruik kunnen maken van de fiscale voordelen die Nederland hen biedt (denk bijvoorbeeld aan fiscale vertegenwoordiging). Maar zodra de Brexit een feit is, zullen deze voordelen vervallen waardoor de directe route vanuit Azië naar Southampton of Tilbury wellicht interessanter wordt voor de importeurs in Groot-Brittannië.

Dit betekent dat minder doorvoer via Nederland zal plaatsvinden, wat natuurlijk gevolgen heeft voor het bedrijfsleven alhier. Desondanks ben ik van mening dat de gevolgen (mede door het wegvallen van de fiscale voordelen) groter zullen zijn voor importeurs in Groot-Brittannië dan voor ons. Echter, in het geval dat Smedegaard gelijk krijgt en Groot-Brittannië zich inderdaad ontwikkelt tot een nieuw Singapore, dan zullen de gevolgen voor de het Nederlandse (haven)bedrijfsleven groot zijn. Kortom, de Brexit blijft een interessant onderwerp met veel tegenstrijdigheden.