Citrus staat voor ‘Cooperative Intelligent Transport Systems for Trucks.’ De deelnemers willen een ‘companion app’ gebruiken om veiligheidswaarschuwingen te verspreiden onder de weggebruikers. Ze zoeken ook manieren om verkeerslichten intelligent aan te sturen. De Europese Commissie draagt de helft van de kosten, die in totaal 18 miljoen euro bedragen.

Citrus is een antwoord op de oproep die de Commissie einde 2015 lanceerde. In het kader van Connecting Europe Facility (CEF) kregen bedrijven de kans om subsidiedossiers in te dienen die bijdragen tot een efficiënter gebruik van het wegtransportnetwerk via meer intelligente, duurzame transportsystemen. Voor alle projecten samen had de Commissie 70 miljoen euro uitgetrokken. Specialist in slimme mobiliteit Be-Mobile en de Vlaamse overheid verzamelen de verkeersdata en stellen ze ter beschikking. Studiebureau Transport & Mobility Leuven (TML) ondersteunt de monitoring en evaluatie van Citrus. Retailgroep Colruyt en de havenbedrijven van Antwerpen en Zeebrugge zullen Citrus in de praktijk uittesten. De haven van Antwerpen zal het gebruik van Citrus stimuleren bij de havenbedrijven die hiervoor in aanmerking komen.

De ‘companion app’ moet toelaten om alerts te versturen naar vrachtwagenchauffeurs die een incident (file, wegenwerken, stilstaand voertuig, …) naderen om bijvoorbeeld file-staart aanrijdingen en vluchtstrookaanrijdingen te voorkomen en zal ook waarschuwen in geval van wegenwerken. Het is ook de bedoeling naderende chauffeurs te informeren over de optimale snelheid die ze moeten aanhouden om altijd groen licht te hebben en de verkeerslichten dynamisch aan te sturen in functie van de verkeersstromen. De verkeerslichten op de N203a in Halle (verbinding tussen R0 en E429) zullen als piloot fungeren.

De eerste testen zouden einde 2016 moeten plaatsvinden. De eerste resultaten worden in 2018 verwacht. Bij succesvolle resultaten kunnen aanbevelingen gedaan worden naar de regionale, nationale en Europese overheden, met het oog op een uitrol op grotere schaal.