De Noord-Hollandse TMA Holding, met de kernactiviteiten overslagbedrijf MEO en Thor Shipping & Transport, heeft een goed financieel jaar 2015 achter de rug.


De houdstermaatschappij zag de omzet toenemen met tien miljoen euro (16,4%) naar 70,7 miljoen euro. De winst na belastingen verdubbelde bijna van 3,1 miljoen euro naar 5,9 miljoen euro.
Daarvan werd 2,5 miljoen euro aan de aandeelhouders uitgekeerd als dividend en 3,4 miljoen euro aan de reservepot toegevoegd, blijkt uit het gedeponeerde jaarverslag over 2015. Het eigen vermogen daalde over het fiscale jaar licht naar 8,5 miljoen euro.

TMA Holding zag verder het personeelsbestand in 2015 licht stijgen met acht medewerkers naar 151. Het merendeel (123) was werkzaam voor overslagbedrijf MEO.