De Belgische wegvervoerorganisaties willen de extra kosten van het lange wachten bij het depot van GCS voor lege containers in Antwerpen rechtstreeks doorberekenen aan hun klanten.


Het kost een containervervoerder nu vaak tweeëneenhalf uur om bij GCS, op de Antwerpse Linkeroever, een lege container af te zetten of op te halen, zeggen Febetra, TLV en UPTR. Daardoor wordt de dagplanning van de vervoerder in de war gestuurd en komt de chauffeur vaak in de knoop met zijn rij- en rusttijden.

Een uur wachten kost al gauw meer dan zeventig euro, zeggen de organisaties. Ze willen die meerkosten, oplopend tot bijna tweehonderd euro per bezoek aan het ‘empty depot’ aan de klant doorberekenen. Vaak is die klant een diepzeerederij, maar het is de organisaties nog niet gelukt rechtstreeks met hen over het probleem te praten.

GCS heeft tot dusver wel maatregelen genomen om de wachttijden te beperken, maar die zijn, zeggen Febetra, TLV en UPTR, onvoldoende gebleken. Het depot heeft nieuwe maatregelen aangekondigd, maar die zullen pas in de zomer worden getroffen. De drie organisaties noemen een wachttijd van één uur al op het randje, maar vinden dat daar nu eerst naar moet worden gestreefd.