In deze wekelijkse rubriek geven kopstukken uit de sector commentaar op het nieuws. Deze week Jeroen van den Ende, managing director Port of Zwolle.


Het nieuws dat mij het meest is opgevallen deze week is een combinatie van drie berichten. Het eerste bericht gaat over de toename van export en de doorvoer in Nederland; het tweede bericht over meer fileleed in 2016 en het laatste bericht over de oplevering van het eerste LNG-bunkerschip ter wereld. Als ik de berichten in deze volgorde leest, word ik blij, bezorgd en krijg ik toch weer een gevoel van hoop.

Laten we eerst beginnen met de toename van export en de doorvoer van producten door Nederland. Hier draait het om in de BV Nederland, met onze mainports als draaischijf en de inlandports voor de doorvoer naar het achterland. Door een goede samenwerking kunnen we de hele wereld aan; kunnen we de hele wereld bedienen. Daar is Nederland goed in. Dit is natuurlijk niet vanzelf tot stand gekomen. Grote investeringen in een Tweede Maasvlakte en een nieuwe sluis in Amsterdam, die er nu toch echt gaat komen, hebben hier zeker aan bijgedragen. Het op peil houden van de infrastructuur van en naar het achterland is én blijft belangrijk voor de doorvoer. Het één hangt nauw samen met het ander. Daar moeten we ons van bewust zijn en daarin mogen we niet verslappen. Ook in de toekomst niet.

Dit brengt mij gelijk bij het tweede artikel van deze week ‘Meer files op rijkswegen in 2016’. Dit probleem gaat hand in hand samen met de toename van export en doorvoer. De oplossing hiervoor is zeer complex en we zullen stappen moeten blijven zetten om dit probleem niet de overhand te laten nemen. Meer asfalt is niet de enige oplossing. De oplossing zit in multimodale bereikbaarheid. Waterwegen op orde brengen, meer vervoer per spoor, maar ook kijken naar micro-oplossingen binnen de regio’s. Als ik dan toch even voor Port of Zwolle mag spreken, de provincie Overijssel en Drenthe zetten hier op in met regiogebonden initiatieven, zoals het project Beter Benutten – lees: slimmer gebruik maken van de infrastructuur – en de verbreding/verdieping van de Kornwerderzandsluis in de Afsluitdijk. Hiermee kun je de druk op de Randstad aanzienlijk verminderen.

Het laatste artikel sluit hier mooi bij aan en gaat over de oplevering van het eerste LNG bunkerschip ter wereld. LNG is een goede alternatieve brandstof naar de toekomst. Niet alleen voor de binnenvaart, maar ook voor het wegvervoer. Duurzaamheid is een item wat we voor ogen moeten houden binnen de logistieke sector. Met LNG kunnen we de groei van export op een milieuvriendelijke manier afhandelen. En daar word ik dan weer blij van!