Na een jarenlange neerwaartse cyclus voorspelt Drewry dat de droge bulkmarkt in 2017 eindelijk zal herstellen. Een klein orderboek en ‘indrukwekkende’ vraag zijn oorzaak voor het optimisme.


Het consultancybureau verwacht dat de inkomsten in de droge ladingmarkt dit jaar zullen stijgen door een kleiner wordend gat tussen vraag en aanbod. ‘De vraag zal waarschijnlijk met een gezonde 3% groeien terwijl de vloot slechts met 1% zal toenemen’, schrijft analist Rahul Sharan, die daaraan toevoegt dat de droge ladingmarkt daardoor weer aantrekkelijk wordt voor investeerders.

De groei in vraag is te danken aan een toename van de handel in ijzererts en thermische kolen. Vietnam, Zuid-Korea, Taiwan en China zullen dit jaar meer kolen gaan verbruiken. De stijging in ijzererts wordt gedreven door een aanzwellende vraag in China en een groot mijnbouwproject van Vale, dat de winning van ijzererts zeer efficiënt heeft gemaakt. Dat zal in een toename van export van Brazilië naar China resulteren, voorspelt Drewry.

Tegelijkertijd vinden er aan de aanbodzijde positieve ontwikkelingen plaats. Het orderboek is ontzettend dun en de vloot zal dit jaar met slechts 1% groeien. Dat komt mede doordat reders op grote schaal schepen naar de sloop hebben gebracht. De hoge sloopactiviteit wordt enerzijds gedreven door de marktomstandigheden die begin 2016 ontzettend slecht waren als gevolg van overcapaciteit. Anderzijds zorgen nieuwe ballastwaterregelgeving en zwavelregelgeving voor een toename in sloopactiviteit. Niet alle schepen zijn de nodige investeringen nog waard.

Als gevolg daarvan zullen de chartertarieven in alle segmenten dit jaar toenemen, met de scherpste stijging in het Capesize-segment. ‘De gemiddelde chartertarieven voor deze schepen zullen naar verwachting stijgen van 8.000 naar 12.800 dollar per dag’, stelt Sharan.