Afgelopen week was er veel interessant nieuws. Maar het mijns inziens interessantste nieuwsbericht kwam donderdag eind van de ochtend binnen. De hoogste rechter in Duitsland heeft de verdieping van vaargeul van de Elbe voorlopig tegengehouden. Belangrijkste reden: het gebied waar de zeldzame Schierlings watervenkel voorkomt moet beter beschermd worden. Deze plant doet een beetje denken aan de beruchte Limburgse korenwolven; inheemse hamstertjes die het beter deden bij de rechtbank dan in de vrije natuur.

De schok in het Hamburgse was groot. HHLA maar ook Hapag Lloyd werden op de beurs afgestraft. Daar waar de haven van Hamburg een sterke positie inneemt als het gaat om digitalisering in de haven lijken de Hamburgse smartPORT initiatieven voorlopig nog niet opgewassen te zijn tegen een plant die wereldwijd alleen wil groeien op de oevers van de Unterelbe.

Dat het dossier Elbeverdieping nu weer verder vertraagd is laat trouwens ook zien dat de Nederlandse zeehavens niet op alle flanken benadeeld worden door een ongelijk speelveld met de Duitse concurrenten. Net als bij de verdieping van de Eems en de Weser of de aanleg van (spoor)wegen blijkt het vergunningentraject voor dergelijke projecten in Duitsland een zaak van lange adem en onzekere uitkomst.

Voor Rotterdam, maar ook zeker niet te vergeten voor Bremerhaven en Wilhelmshaven, biedt deze tegenvaller voor Hamburg kansen. Maar er zijn nog meer kapers op de kust. De Oostzeehavens Gdynia en Gdansk profiteerden de afgelopen jaren al van een kwakkelend Hamburg. Met een verschuiving van het economisch zwaartepunt in Europa naar het Oosten zijn deze havens nog beter in staat om lading aan te trekken.

Een snelle uitbouw van het spoorwegnet en verbindingen richting dit Duitse en Midden-Europese achterland is dan ook van groot belang voor Rotterdam. Misschien dat een deel van de half miljard euro die de havens graag van een volgend kabinet willen hebben ingezet kan worden om deze spoorlogistiek te verbeteren?