Tijdens de werkconferentie van de stichting Nederland Maritiem Land (NML) woensdag werden prioriteiten en actiepunten voor de periode 2017-2019 verzameld. Minister Melanie Schultz (IenM): ‘We zijn op de goede weg om onze goede positie te behouden. Nu het vervolg.’

Geopolitieke ontwikkelingen in combinatie met een achterblijvende wereldhandel voorspellen moeilijke tijden voor de internationaal opererende maritieme sector. NML-voorzitter Wim Van Sluis: ‘Het is zaak ons voor te bereiden op de komende uitdagende periode. We moeten de zeilen bijstellen en de kans op averij minimaliseren. Dit betekent duidelijke prioriteitenstelling en koersbepaling in nauwe samenwerking met de overheid.’

De Maritieme Strategie behandelt de thema’s: Human Capital, Innovatie, Handel, Bereikbaarheid, Veiligheid en Milieu en Veiligheidsdreigingen en Stabiliteit. Verdeeld over veertien inhoudelijke thematafels inventariseerden de aanwezigen concrete prioriteiten en actiepunten. Deze worden de komende maanden verwerkt tot een concreet werkplan, dat dit najaar bekend gemaakt wordt. Van Sluis: ‘Zodat Nederland in 2025 ook nog een maritieme speler van betekenis is.’