De wereldhandel vertoont sinds de tweede helft van vorig jaar een duidelijke groei. Dat valt af te lezen aan de ontwikkeling van de containeroverslag in grote zeehavens wereldwijd.


De containeroverslagindex van RWI en ISL steeg in december 2016 met 1,9 punten naar een recordwaarde van 124,3. Dat was 1,5 punten meer dan het vorige record, dat uit februari 2015 dateert.

De index wordt sinds 2008 maandelijks opgesteld door het RWI-Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung en het Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik. De Duitse onderzoekers baseren de index op gegevens van ruim tachtig mondiale containerhavens.

Die zijn samen goed voor de overslag van 60% van de totale overslag van containers in zeehavens in de wereld. De decemberindex is nog een voorlopige: 38 havens, goed voor driekwart van alle overslag die in de index wordt meegewogen, leverden hun eerste cijfers alvast in.

Meestal volgt er daarna een correctie. Zo is de novemberindex opwaarts bijgesteld. Meestal echter geeft de voorlopige index al een goed beeld van de gang van zaken.

Sinds begin 2008, toen de index op 100 werd vastgesteld, is het niveau ervan in het eerste jaar als gevolg van de crisis hard naar beneden gegaan. Daarna volgde een geleidelijke stijging, doordat steeds meer landen in de wereld in de voetsporen van China een groter aandeel in de gecontaineriseerde wereldhandel kregen.

In 2015 leek het met dit herstel even gedaan. De index eindigde in dat jaar aanzienlijk lager dan in het jaar ervoor. Het afgelopen jaar liet echter een hernieuwde stijging zien, die tegen het einde van het jaar alleen maar sterker werd.