Volgens de Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, die het zogenoemde Kielerkanaal beheert, lag dat onder meer aan de lage brandstofkosten. Veel reders kozen voor de langere reis via het Deense Skagerrak op weg naar de Oostzee om zich de kosten van het kanaal te besparen.

Ook een rol speelden volgens de dienst het verminderde transport van en naar China en het aan Rusland opgelegde embargo. Voeren er in 2014 nog meer dan 3.500 schepen door het kanaal met herkomst of bestemming Rusland, vorig jaar waren het er minder dan 2.500.

De dienst rekent erop dat de scheepvaart door het honderd kilometer lange kanaal zich vanzelf herstelt. Er werd vorig jaar 114 miljoen euro in verbetering en uitbreiding van het Noord-Oostzeekanaal geïnvesteerd. Dit jaar komen de investeringen op 130 miljoen euro.

Veel geld gaat naar de sluizen, waarvan er enkele gammel zijn. Zo wordt een vijfde sluiskolk bij Brunsbüttel aangelegd en worden bij Kiel alle vier sluizen vernieuwd. Dat laatste alleen al kost 440 miljoen euro. Op termijn moet het kanaal worden uitgediept om het geschikt te maken voor schepen met een diepgang van 10,5 meter.