Zo wil het bestuur de vereniging opheffen en Amports onderbrengen in een stichting, terwijl de uitvoerende taken worden overgenomen door de Amsterdamse ondernemersvereniging ORAM. Het gaat daarbij om het personeel, de huisvesting en de administratie, meldt het bestuur van Amports in een toelichting op de plannen.
De nieuwe stichting zal onder meer het vermogen van Amports beheren en de toekomstige activiteiten financieel ondersteunen.

Verder zijn met onder meer met Havenbedrijf Amsterdam afspraken gemaakt voor een ‘robuuste langdurige financiering’ van de lobbyactiviteiten. ‘Daarbij zal de stichting Amports in ieder geval voor drie jaar worden gefinancierd door het Havenbedrijf Amsterdam en de Stichting Steunfonds (SIVN)’, aldus het zittende bestuur.
De huidige bestuurders van Amports zullen verder aftreden om ruimte te maken aan een nieuwe bestuur ‘dat weet wat er speelt bij de havenbedrijven, een bestuur ook van de havenbedrijven zelf’.

Als gevolg van de ingrijpende reorganisatie zal het lobbywerk voor de offshore-industrie (AYOP) worden losgekoppeld van Amports. ‘AYOP wordt een eigen vereniging met een eigen signatuur. Zo kunnen beide clubs zicht richten op hun kerntaken en daarin uitblinken’, aldus het bestuur.

Voor de leden van Amports verandert er verder niet veel. ‘U wordt in plaats van lid van de vereniging, donateur van de stichting.’ Ook de activiteiten van Amports zoals het jaarlijkse Havengildediner en het blad Zeehavens Amsterdam blijven bestaan.

De algemene ledenvergadering van Amports zal op 7 december van dit jaar een definitief besluit worden genomen over beëindiging van de vereniging. Daarnaast moeten er dan ook knopen worden doorgehakt over over de bestemming van de activa en de overgang van de activiteiten en het personeel.