Cewez fungeert niet alleen als werkgeverscentrale, maar ook als sociaal kantoor voor havenarbeiders en aanverwante arbeiders. In 2015 presteerden de havenarbeiders in Zeebrugge net geen 356.000 taken, een record. Door deze stijging had Cewez nood aan bijkomende opleidingscapaciteit, zowel inzake infrastructuur als personeel. Er was een concrete behoefte aan lokalen, oefenterreinen voor de initiatieopleidingen en materialen en installaties voor de praktijkoefeningen van de havenarbeiders. Einde juni 2016 bereikten Cewez en het havenbedrijf een akkoord om hiervoor een deel van de voormalige CHZ-terreinen in concessie te nemen.

Dit jaar werden in Zeebrugge tot einde oktober 161 nieuwe havenarbeiders erkend. Op dat ogenblik telde het 1.925 erkende havenarbeiders, waarvan 1.642 effectief inzetbaar. Er zijn nog zestig erkenningen gepland in de periode november-december 2016. Momenteel wordt voor 2017 een werfreserve met 200 kandidaat-havenarbeiders aangelegd. Deze kandidaten worden nu opgeleid, met het oog op erkenning tegen de zomer van 2017.