Bedrijven in de sector transport en logistiek kunnen niet meer op één specialisme blijven steunen, maar zullen veelzijdig en flexibel in de bedrijfsvoering moeten zijn.


Dat zegt onderzoeksbureau Panteia in een sectorstudie in opdracht van ING, TVM Verzekeringen en Transport en Logistiek Nederland (TLN).

De markt is aan sterke veranderingen onderhevig, vooral door de digitalisering. Nieuwe technieken zorgen weliswaar voor grotere efficiëntie, maar leiden ook tot toenemende concurrentie. Tradionele bedrijfsmodellen zullen verdwijnen.

Op de logistieke markt is een steeds grotere verscheidenheid aan spelers actief, die allemaal anders op de marktomstandigheden reageren. Bedrijven die de laatste technologische kennis in huis hebben, zijn in het voordeel.

Bedrijven die tijdig de veranderingen onderkennen ontwikkelen nieuwe vormen van dienstverlening, waarmee ze, zegt Panteia, ‘dichter op de klant’ zitten. Ze opereren efficiënter in de logistieke keten en de scheppen in hun bedrijf een ‘verandercultuur’.

In zo’n cultuur kan ‘alles ter discussie’ worden gesteld. Een succesvolle ondernemer moet klantgericht zijn, maar ook wendbaar en creatief; hij/zij zal bovendien niet alleen kennis bezitten van de eigen keten, maar ook van digitalisering en andere technologische ontwikkelingen.

Dit alles in een markt waarin sprake is van prijserosie, branchevervaging, een toenemende kloof tussen vraag en aanbod en ‘ontoereikende regelgeving’.