De Tweede Kamer heeft dinsdagmiddag met een ruime meerderheid een motie aangenomen om een Stimuleringsregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) in te voeren.


Daarin wordt minister Kamp van EZ opgedragen om de regeling met een budget van vijf miljoen euro volgend jaar in te voeren. Volgens Netherlands Maritime Technology (NMT) is de regeling noodzakelijk om het speelveld binnen Europa recht te trekken. De brancheorganisatie stelt dat werven in andere Europese landen ‘orders wegkopen met behulp van hun nationale regelingen voor innovatiesteun’.

Volgens NMT kunnen werven met het potje van vijf miljoen in nieuwe technieken, onder meer om de uitstoot te verlagen van broeikasgassen zoals CO2 in de zeevaart, de binnenvaart en de offshoresector. De brancheclub zegt dat scheepvaart per tonkilometer een schoon vervoermiddel is, maar erkent dat het ‘nog veel schoner kan’.