Dat is besloten op de klimaatbijeenkomst van de International Maritime Organization (IMO) die deze week wordt gehouden in Londen. Volgens berichten in de media was er brede steun voor het besluit.

Geluiden deze week deden al vermoeden dat de IMO tot vroege invoering zou overgaan. Discussiepunt was of de nieuwe zwavelnorm per 2020 of per 2025 moest worden ingevoerd. Een aantal partijen, waaronder de scheepvaartorganisatie BIMCO, pleitte voor uitstel omdat zij verwachten dat raffinaderijen tegen 2020 nog niet in de behoefte voor laagzwavelige brandstof kunnen voorzien.


De IMO berust zijn besluit echter op een studie het zelf liet uitvoeren door het Nederlandse bedrijf CE Delft. Die studie concludeert dat zelfs in een scenario van hoge vraag, de raffinage-industrie wel genoeg laagzwavelige brandstof kan producen om aan de behoefte te voldoen.

De invoering van het zwavellimiet zal ingrijpende gevolgen hebben voor reders, voldoen kost namelijk geld. Verwacht wordt dat de brandstof flink duurder zal zijn dan de stookolie die nu in de motoren wordt verbrand. Ter illustratie: In Rotterdam kost een ton zware stookolie momenteel 271 dollar, terwijl een ton laagzwavelige diesel, die aan de nog strengere 0,1% zwaveleis voldoet, 434 dollar kost.

Reders kunnen ook op andere manieren aan de toekomstige zwaveleis voldoen. In plaats van het verstoken van laagzwavelige stookolie kunen zij ook een zwavelschrobber installeren, die de zwavel uit de uitlaatgassen wast, of overstappen op vloeibaar aardgas (LNG). Verwacht wordt dat de transitie richting een gasaangedreven scheepvaart vruchten zal plukken van het besluit.

De druk op de IMO om tot ambitieuze klimaatdoelstellingen te komen was deze week groot. De scheepvaart is tot onvrede van velen niet opgenomen in het Klimaatakkoord van Parijs en dus is het aan de sector zelf om doelstellingen op te stellen. Extra druk ontstond doordat de internationale luchtvaart, die ook van het Klimaatakkoord van Parijs is uitgesloten, slechts enkele weken geleden met een eigen klimaatakkoord kwam.

Naast de invoering van het zwavellimiet is in Londen ook besloten dat er per 2021 stikstofzones op de Noord- en Oostzee worden ingevoerd. Op deze wateren geldt sinds 2015 al een zwavelzone die de uitstoot van zwavel aan banden legt. Er wordt nog gewacht op de wijze waarop de IMO de uitstoot van CO2 wil terugdringen.