Havenbedrijf Rotterdam is toegetreden tot een ‘transitiecoalitie’ van 39 grote bedrijven, die willen dat Nederland alles uit de kast haalt om de doelen het Klimaatakkoord van Parijs te halen.


Het samenwerkingsverband heeft vier speerpunten geformuleerd: er moet een Klimaatwet komen, evenals een minister voor economie, klimaat en energie, een onafhankelijke klimaatautoriteit en een nationale investeringsbank voor innovatie en grote energieprojecten. Initiatiefnemers zijn Siemens, Van Oord, Eneco, Shell, en het Havenbedrijf Rotterdam.

Nederland moet de uitstoot van broeikasgassen met 80 tot 95% terugdringen om de doelstelling van Parijs, opwarming van het klimaat met minder dan 2 graden, te halen. Daar is niets meer of minder dan een ‘Deltaplan’ voor nodig, vindt de coalitie. Het huidige kabinetsbeleid is volgens hen ‘versnipperd’ en te veel op de korte termijn gericht.

In de klimaatwet moeten harde doelstellingen voor 2030 en 2040 worden vastgelegd en klimaatminister moet ervoor zorgen dat kansen van de nieuwe economie worden verzilverd. De onafhankelijke autoriteit ziet toe op de uitvoering van afspraken en nationale investeringsbank faciliteert de benodigde investeringen.