De ondernemingen hadden in het Rotterdamse havengebied de markt onderling verdeeld en hier prijsafspraken over gemaakt. Ze zetten concurrenten daarmee buitenspel.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM), toen nog Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) geheten, had de drie bedrijven in 2011 al een boete opgelegd van 2,9 miljoen euro voor overtreding van het kartelverbod, maar de bedrijven waren het daar niet mee eens.

De rechtbank heeft verklaard dat de overtredingen wel iets korter duurden dan door de ACM werd aangenomen, daarom valt de boete iets lager uit. De zeescheepsafvalbedrijven kunnen nog in hoger beroep tegen de uitspraak, bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.