De overslag via zeevaart was nog nooit groter dan tijdens de eerste negen maanden van 2016. Ze bereikte een totaal van 21,5 miljoen ton. Zee- én binnenvaart groeiden allebei met 7% of iets meer en behaalden hun beste gezamenlijke peil ooit: 38,1 miljoen ton (+7,2%).

In het derde kwartaal registreerde de Gentse haven een totale goederenoverslag via zeevaart en binnenvaart van 12,8 miljoen ton, 12,8% meer dan het derde kwartaal van 2015. Zowel zeevaart als binnenvaart gingen vooruit. Voor de zeevaart was dit het tweede beste kwartaal ooit. De goederenoverslag via zeevaart (7,4 miljoen ton) lag 17,4% hoger dan een jaar eerder. Op twee jaar tijd steeg hij zelfs met 21%. Het afgelopen kwartaal was die opmars te danken aan nafta, ijzererts, steenkool en schroot, maar de overslag van ruwe mineralen en metaalresiduen en industriële metaalproducten boerde achteruit.

De binnenvaart deelde in de algemene opwaartse tendens, met een stijging naar 5,4 miljoen ton (+7%) goederenoverslag tijdens het derde trimester. Hier gaf de overslag van petroleumproducten, ruwe mineralen en bouwmaterialen de doorslag. Voor landbouwproducten, ertsen, metaalresiduen en producten van de metaalindustrie zakten de cijfers.