Het overkoepelende thema van het jaarlijkse Havendebat is dan ook: Ruimte voor stad en haven, de circulaire metropool. Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdagochtend 3 november aanstaande in het Bimhuis en wordt georganiseerd door Nieuwsblad Transport in samenwerking met Havenbedrijf Amsterdam.

Debatonderwerp 1: IJ-oeververbinding

Op dit moment is er veel aandacht voor de IJ-oeververbinding. In het gemeentelijk project Sprong over het IJ wordt gesproken over verschillende mogelijkheden: één of twee bruggen, een tunnel, uitbreiding van de veerverbinding of wellicht een kabelbaan. Het debat gaat in op deze opties en de gevolgen voor de haven en nautische toegankelijkheid. Stakeholders, zoals de binnenvaart, cruisesector, havenbedrijfsleven maar ook raadsleden en opiniemakers pakken het podium en delen hun visie.

Debatonderwerp 2: Circulaire haven

Amsterdam moet circulair worden, het liefst al in 2025 en de haven doet mee. Maar wat betekent dit concreet? Een circulaire haven heeft gevolgen voor alle bedrijven. In het debat gaan specialisten, ervaringsdeskundigen en bedrijfsleven met elkaar in gesprek.

Aanmelden en meer informatie: www.havendebatamsterdam.nl