Het Europarlement riep de Commissie op het vluchtelingenvraagstuk aan te pakken. Bulc zei tijdens het debat in Straatsburg de ‘frustratie’ van veel Europarlementariërs over de barre werkomstandigheden van chauffeurs te delen.

Maar Brussel heeft geen bevoegdheden om te voorkomen dat migranten in Calais in vrachtauto’s kruipen om clandestien de overtocht naar Engeland te maken. Dat is aan Frankrijk en Groot-Brittannië zelf, vindt Bulc.

Ze wees er op dat de Fransen en de Britten vorig jaar al maatregelen hebben genomen. Het provisorische vluchtelingenkamp de ‘Jungle’ werd gedeeltelijk ontruimd, er kwam verscherpte bewaking en er werden hekwerken aangebracht langs de toegang naar de Eurotunnel.

Inmiddels is de Jungle echter weer uitgegroeid tot een kamp waar meer dan tienduizend migranten op de loer liggen op een kans om zich in een vrachtauto te verstoppen. Heel wat Europarlementariërs wezen in het debat met Bulc op de ‘nachtmerries’ die dit veroorzaakt voor de truckers zelf, de vluchtelingen en de inwoners van Calais en omgeving.

Frankrijk heeft, bij monde van president François Hollande persoonlijk, aangekondigd de Jungle nog dit jaar te zullen ontruimen. De migranten worden dan opgevangen in asielcentra verspreid over Frankrijk. Maar dat kan nog maanden duren en stuit in veel andere departementen op grote tegenstand.

Intussen moeten chauffeurs die via Calais de oversteek naar Engeland maken, het geweld vrezen van migranten die zich tot hun vrachtauto toegang proberen te verschaffen, werd door heel wat Europarlementariërs aangevoerd.

Eén van hen, Agnes Jongerius (PvdA), stelde dat chauffeurs die de rit via Calais te gevaarlijk vinden, door hun werkgevers niet van werkweigering mogen worden beticht. De planners bij transportbedrijven moeten voor deze chauffeurs maar een alternatieve route naar de Britse eilanden uitstippelen, vindt Jongerius. Dennis de Jong (SP) betoogde dat chauffeurs bij gevaar niet moeten rijden.

Vakbond CNV Vakmensen wil in het komende overleg over een nieuwe cao voor het beroepsvervoer over de weg de eis op tafel leggen om chauffeurs die in Calais oversteken naar Dover een gevarentoeslag van vijftig euro per rit uit te betalen. ‘Als je op Calais rijdt, zit je in een soort oorlogsgebied. Daar mag best wat tegenover staan’, meent bondsonderhandelaar Tjitze van Rijssel. De cao-onderhandelingen beginnen 26 oktober.

De bond raadt werknemers die niet of niet meer via Calais durven te rijden in gesprek te gaan met hun werkgever. ‘Werknemers hebben recht op een veilige werkplek. Als je ritten op Calais niet ziet zitten, moet je dat bespreekbaar kunnen maken’, aldus Van Rijssel.

Heeft een bedrijf geen andere ritten of alternatieve routes, dan moet, vindt Van Rijssel, de werkgever de chauffeur helpen om werk te vinden bij een andere werkgever. Daarin zou volgens hem het Sectorinstituut Transport en Logistiek ‘een goede rol’ in kunnen vervullen.