Lübeck gaat LNG, vloeibaar aardgas, in een tankschip drijvend in de haven opslaan.


Uit dit tankschip worden een binnenschip en een tankauto bevoorraad, die op hun beurt zeeschepen die gedeeltelijk met vloeibaar aardgas worden aangedreven, van brandstof voorzien.

Het havenbedrijf van Lübeck heeft daartoe een contract gesloten met de Russische energieproducent LNG Gorskaya. Waar het tankschip straks moet gaan liggen, is nog niet vastgesteld.