De vragen werden gesteld door Kamerleden van de PvdA en de SGP naar aanleiding van de petitie ‘Snelheidsbeperking zeevaart Westerschelde‘, waarin binnenschippers hun zorgen uiten over de veiligheid op de rivier. Volgens hen zorgt de zeescheepvaart door hun golfslag voor gevaarlijke situaties en zouden de schepen een snelheidsbeperking opgelegd moeten krijgen om de veiligheid op het water te bevorderen.

Schultz voelt daar niets voor. ‘Het opleggen van een snelheidsbeperking is niet altijd een oplossing voor het probleem van de hekgolven’, antwoordt zij. Hekgolven zijn namelijk ook afhankelijk van de vorm van het schip, de diepgang en de vorm van de vaargeul.

Een snelheidsbeperking kan de veiligheid op de Westerschelde juist nadelig beïnvloeden, zegt Schultz. ‘Het instellen van een maximum snelheid betekent voor een deel van de scheepvaart, dat als ze met de stroom mee varen ze te langzaam moeten varen om nog goed te kunnen manoeuvreren. Als de schepen tegen de stroom invaren, moeten ze juist weer een aantal knopen harder varen waardoor dan weer problemen kunnen ontstaan.’ Een snelheidsbeperking is volgens haar daarom niet de oplossing.

Wel zijn er al andere maatregelen getroffen zoals het creëren van ‘nevenvaargeulen’ voor de binnenvaart en recreatievaart. Ook zijn er ‘fietspaden’ ingevoerd langs de hoofdvaargeul waar de binnenvaart gebruik van kan maken. Verder is het ‘vooral van belang dat dat zeevaart en binnenvaartschippers continue alert zijn en
begrip hebben voor elkaars situatie.’ Om dat begrip te bevorderen is een gezamenlijke video gemaakt.

Binnenschipper Marijn Oosdijk startte de petitie in juni nadat er een ‘voorval’ op de Westerschelde had plaatsgevonden. Op een foto op Facebook is te zien hoe het washok van zijn schip ondersteboven is gekeerd, volgens Oosdijk door de golfslag van een zeeschip dat met 33 kilometer per uur langs kwam varen. ‘Ook deze keer is het weer goed gekomen, maar dat gaat een volgende keer misschien niet op’, zegt hij.

Uit de reacties op de petitie valt op te maken dat veel binnenvaartschippers last hebben van de zeevaart. 396 mensen hebben de petitie ondertekend. Schippers zeggen niet graag op de Westerschelde te varen, dat het probleem al jaren bestaat en voelen zich in de steek gelaten door de overheid. Ook wordt het ongeval van het schip ‘Erina’ in 2002 aangehaald. Dat schip moest door Smit geborgen worden nadat het door hoge golfslag was gekapseisd.