Een belangrijk thema dat naar mijn mening meer aandacht verdient is ‘Innovatie in de haven.’
Waarom? Omdat hier veel kansen liggen om dingen te verbeteren!

Ik vind het dan ook mooi dat Nieuwsblad Transport deze week een artikel publiceerde over een onderneming die zich hier voor inzet. We4Sea wil namelijk een besparing van 100 miljoen ton CO2 per jaar realiseren door met behulp van sensoren de brandstofefficiëntie van schepen te meten en te verbeteren.

Een mooi voorbeeld hoe slim toepassen van technologie bij kan dragen om verbeteringen te realiseren binnen de havengerelateerde industrie.

En dit is slechts één van de vele initiatieven. Er is nog zoveel meer verbeterpotentieel in de haven om zaken veiliger, duurzamer en efficiënter te maken. Daarom ben ik ervan overtuigd dat het van essentieel belang is dat dit soort innovatieve initiatieven van de grond komen. Zo worden we de slimste haven van de wereld!