Het verlies is vooral toe te schrijven aan de enorme investeringen van 228 miljoen euro in de infrastructuur van het havengebied. Dat was meer dan veertig miljoen meer dan in het voorgaande boekjaar, aldus de HPA. Onder meer ging het daarbij om twee bruggen en een nieuwe verbinding voor de Burchardkais. De hogere omzet was onder meer toe te schrijven aan meer huurinkomsten.